Projekty

DOTOVANÉ VÝZKUMNÉ A ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Projekt Spoluřešitel Podpora Období
Kompozitní konstrukce v elektrotechnice – EKOM Západočeská univerzita v Plzni, Technofiber, s.r.o. Technologická agentura ČR – Epsilon 2018 – 2020
Kompozity s modifikovanými optickými vlastnostmi povrchu pro aplikace ve vesmíru – OPTIKOM Sobriety s.r.o, TTS, s.r.o, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. Ministerstvo průmyslu a obchodu – TRIO 2017 – 2020
 Zavedení výroby velkých nehořlavých kompozitových dílů – NEHORKO EU, MPO, program OP PIK – INOVACE 2017 – 2018
Habitat pro extrémní prostředí s lehkou přetlakovatelnou konstrukcí – HELP Sobriety s.r.o., Space Innovations, s.r.o., VUT Brno Ministerstvo průmyslu a obchodu – TRIO 2016 – 2019
Nehořlavé systémy dle EN 45545 pro výrobu kompozitů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně EU, MPO, program OP PIK – APLIKACE 2016 – 2019
Advanced Aerostructures Research Centre VUT Brno, ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE, AERO Vodochody
Technologická agentura ČR – Centrum kompetence 2015 – 2019
Zvýšení tržního podílu v oboru výroby kompozitových materiálů v zemích EU MPO, program OP PIK Marketing 2015 – 2018
Vývoj polyurethanových matric pro výrobu kompozitů – PURKOMP TOSEDA, s.r.o., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Technologická agentura ČR – Epsilon 2015 – 2017
Fast Location of AIRcraft – FLAIR Subsea Asset Location Technologies Ltd, Silicone Solutions Ltd Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Eurostars 2 2015 – 2017
Kapacity pro výzkum automatizace výroby kompozitů – Potenciál II. EU, Czech Invest, program OPPI – Potenciál 2014 – 2015
Experimentální ověření kosmických výrobků a technologií na nanosatelitu VZLUSAT-1 – CubeSat VZLÚ, Innovative Sensor Technology, s.r.o., TTS, s.r.o. Technologická agentura ČR – Alfa 2013 – 2017
Zavedení technologie polyuretanů EU, Czech Invest, program OPPI – Inovace  2013 – 2014
Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fatra, a.s, Zlín Precision s.r.o., Quinn Plastics s.r.o., SPUR a.s. Technologická agentura ČR – Centrum kompetence 2012 – 2019
Stavebnicový systém mostních konstrukcí z pokročilých kompozitních materiálů Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Západočeská univerzita v Plzni, IKP Consulting Engineers, s.r.o. Technologická agentura ČR 2012 – 2015
COMPAIR Denroy 5M, ITA, Airbus, PERA EU, Evropská komise, 7. rámcový program 2012 – 2014
INKOM – Integrace kompozitních materiálů do konstrukce malého dopravního letounu Aircraft Industries, a.s., EVEKTOR, spol. s r.o., LA composite s.r.o., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Ministerstvo průmyslu a obchodu, program TIP 2012 – 2015
Hybridní nanokompozity Synpo, a.s., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Technologická agentura ČR 2012 – 2014
Velkoprůměrové kompozitní struktury pro výkonovou laserovou aktivní a adaptivní optiku ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE – fakulta strojní, Ústav fyziky plazmatu Akademie ČR
Technologická agentura ČR 2011 – 2014
Technologický systém pro monitorování a řízení polymerací v průmyslové výrobě Západočeská univerzita v Plzni, TECHNOFIBER s.r.o. Technologická agentura ČR 2011 – 2014
Kompozitní materiály s nízkým obsahem těkavých složek a radiační odolností pro Astrofyziku a aplikace v kosmu TTS s.ro. Ministerstvo průmyslu a obchodu, program TIP 2011 – 2014
Vybudování výzkumných kapacit společnosti 5M s.r.o. EU, Czech Invest, program OPPI – Potenciál 2011 – 2014
Zavedení technologií pro letecký průmysl v 5M s.r.o. EU, Czech Invest, program OPPI – Inovace 2010 – 2012
Fotoiniciační systémy pro kompozity a jejich aplikace Ministerstvo průmyslu a obchodu, program TIP 2009 – 2012
Implementace ERP v 5M s.r.o. program ICT v podnicích 2009 – 2011
Rekonstrukce výrobních hal v areálu LET Kunovice pro výrobu kompozitů program Nemovitosti 2008 – 2011
Light foams EU – Evropská komise, 7. rámcový program 2008 – 2010
Pultruzní technologie pro dopravní prostředky EU, program OPPI – Inovace 2007 – 2009
Technologie výroby velmi přesných niklových sendvičových panelů pro optické plochy radioteleskopu EU, Czech Invest, program OPPI – Inovace 2007 – 2009
Kompozitní materiály se zvýšenou odolností vůči ohni Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program IMPULS IV 2007 – 2009
Zvýšení prodeje do zemí EU EU, Czech Invest, program OPPP – Marketing 2006
Termoplastické kompozitní systémy pro LF Technologii Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program TRVALÁ PROSPERITA 2006 – 2009
Nové velmi houževnaté epoxidové systémy pro kompozity a adheziva Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav makromolekulární chemie AV v Praze, Reflex s.r.o. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program TANDEM 2006 – 2009
Nová technologie výroby kompozitů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program IMPULS 2004 – 2006
Kompozitové materiály nové generace Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program PROGRES 2003 – 2005
Tlustostěnné kompozitní profily Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program TECHNOS 1998 – 2000

TENDRY ESA

 

Projekt Spoluřešitel Podpora Období
Adhesive bonding of thermoplastic composites II Eire Composites ESA 2018 – 2020
Composite Manufacturing for Space Applications TAS France ESA 2018 – 2020
DESIGN AND QUALIFICATION OF A MAG BOOM FOR JUICE MAGNETOMETER EXPERIMENT – Phase 2 Frentech, s.r.o. ESA 2017 – 2019
Critical Review and Assessment On CFRP and Polymeric Material Usage for Crew Compartments and Manned Transport Systems TAS Italy ESA 2017 – 2018
 PCDU Cover Radiation Shielding of the JUICE SSTS AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A.U. ESA 2017 – 2018
 SSMS for the VEGA Launches – Phase B2: Confidence Increase Tests (CIT) and Pre-Development Tests (PDT) SAB Aerospace, Italy ESA 03/2017 – 12/2017
 DESIGN AND QUALIFICATION OF A MAG BOOM FOR JUICE MAGNETOMETER EXPERIMENT – Phase 1 Frentech, s.r.o. ESA 01/2015 – 12/2015
 SSMS for the VEGA Launches – Phase A and B1 activity SAB Aerospace, Italy ESA 2015 – 2017
 Generic adhesive for space application AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A.U. ESA 2014 – 2016
 Czech Industry Incentive Scheme – Qualification of Shielding Applied to Structural Panel for JUICE TAS France, VZLÚ, TTS, s.r.o. ESA 2014 – 2016
 Design, Manufacturing and Qualification of Mechanical Elements for EUCLID TAS Italy, VZLÚ ESA 2014  -2016
Adhesive Bonding of Thermoplastic Composites EireComposites ESA 2013 – 2015
Technology development of flexible tape spring boom for large appendages deployment TAS France ESA 2013 – 2015
5M Composite Technology Evaluation TAS France ESA 2013 – 2015

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

PROJEKT ROK
Vývoj vysokopevnostního jednokomponentního pastovitého lepidla pro elektrotechniku 2008
Lepidlo pro letecké aplikace s velmi nízkou hustotou 2007 – 2008
Stropní panely pro L410 2007
Vývoj niklových sendvičových panelů pro LMT 2006 – 2008
Vývoj lepidla KFL 131 2006 – 2007
Vývoj přepravního boxu pro nakažené ptačí chřipkou 2006
Vývoj pultruzních profilů pro dopravní prostředky 2006
Vývoj pultruzních profilů pro primární letecké konstrukce 2006
Vývoj uhlíkových výztuh betonových konstrukcí 2006 – 2007
Vývoj materiálů pro LF Technologii pro protetiku 2006
Vývoj pultruzních profilů pro systém protipovodňových zábran 2006
Vývoj a výroba prototypu interiérových prvků letadla M101 2005 – 2006
Výroba semipregů 2005
Vývoj a výroba prototypu nehořlavých pultruzních profilů pro systém skleněného přepažení místností 2005
Vývoj a výroba prototypu uniaxiálního uhlíkového prepregu 2004 – 2005
Pryskyřice pro stereolitografii 2004
Epoxidové licí hmoty 2002 – 2005
Lepidla pro lepení lyží 2002 – 2003