Projekty

DOTOVANÉ VÝZKUMNÉ A ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Projekt Hlavní řešitel Spoluřešitel Podpora Období
REAKTIN – Dlouhovláknové kompozity pro sériovou výrobu 5M s.r.o. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Technologická agentura ČR 2019 – 2022
TREND – Nové zalévací hmoty pro energetiku Rizzo Associates Czech, a.s. Západočeská univerzita v Plzni, 5M s.r.o., KABELOVNA KABEX a.s. Technologická agentura ČR 2020 – 2024
Rozšíření výzkumného centra 5M o vývojové kapacity pro vesmírné aplikace 5M s.r.o. EU, MPO, program OP PIK – POTENCIÁL 2020 – 2022
Kompozitní konstrukce v elektrotechnice – EKOM 5M s.r.o. Západočeská univerzita v Plzni, Technofiber, s.r.o. Technologická agentura ČR – Epsilon 2018 – 2020
Kompozity s modifikovanými optickými vlastnostmi povrchu pro aplikace ve vesmíru – OPTIKOM 5M s.r.o. Sobriety s.r.o., TTS, s.r.o., Výzkumný a letecký ústav, a.s. Ministerstvo průmyslu a obchodu – TRIO 2017 – 2020
 Zavedení výroby velkých nehořlavých kompozitových dílů – NEHORKO 5M s.r.o. EU, MPO, program OP PIK – INOVACE 2017 – 2018
Habitat pro extrémní prostředí s lehkou přetlakovatelnou konstrukcí – HELP Sobriety s.r.o., Space Innovations, s.r.o., VUT Brno, 5M s.r.o. Ministerstvo průmyslu a obchodu – TRIO 2016 – 2019
Nehořlavé systémy dle EN 45545 pro výrobu kompozitů 5M s.r.o. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně EU, MPO, program OP PIK – APLIKACE 2016 – 2019
Advanced Aerostructures Research Centre VUT Brno ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE, 5M s.r.o., Honeywell International s.r.o., Výzkumný a zkušební letecký ústav a.s., AERO Vodochody
Technologická agentura ČR – Centrum kompetence 2015 – 2019
Zvýšení tržního podílu v oboru výroby kompozitových materiálů v zemích EU 5M s.r.o. MPO, program OP PIK Marketing 2015 – 2018
Vývoj polyurethanových matric pro výrobu kompozitů – PURKOMP 5M s.r.o. TOSEDA, s.r.o., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Technologická agentura ČR – Epsilon 2015 – 2017
Fast Location of AIRcraft – FLAIR Subsea Asset Location Technologies Ltd, Silicone Solutions Ltd Silicone Solutions Ltd, 5M s.r.o. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Eurostars 2 2015 – 2017
Kapacity pro výzkum automatizace výroby kompozitů – Potenciál II. 5M s.r.o. EU, Czech Invest, program OPPI – Potenciál 2014 – 2015
Experimentální ověření kosmických výrobků a technologií na nanosatelitu VZLUSAT-1 – CubeSat Výzkumný zkušební letecký ústav, a.s. 5M s.r.o., Inovative Sensor Technology s.r.o., TTS, s.r.o. Technologická agentura ČR – Alfa 2013 – 2017
Zavedení technologie polyuretanů 5M s.r.o. EU, Czech Invest, program OPPI – Inovace  2013 – 2014
Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 5M s.r.o., Fatra, a.s, Zlín Precision s.r.o., Quinn Plastics s.r.o., SPUR a.s. Technologická agentura ČR – Centrum kompetence 2012 – 2019
Stavebnicový systém mostních konstrukcí z pokročilých kompozitních materiálů 5M s.r.o. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Západočeská univerzita v Plzni, IKP Consulting Engineers, s.r.o. Technologická agentura ČR 2012 – 2015
COMPAIR Denroy Plastics Limited SME 5M s.r.o., Sistemas Y ontrol Del Mediterrasuo EU, Evropská komise, 7. rámcový program 2012 – 2014
INKOM – Integrace kompozitních materiálů do konstrukce malého dopravního letounu Aircraft Industries, a.s. 5M s.r.o.,EVEKTOR, spol. s r.o., LA composite s.r.o., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Ministerstvo průmyslu a obchodu, program TIP 2012 – 2015
Hybridní nanokompozity Synpo, a.s., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 5M s.r.o., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Technologická agentura ČR 2012 – 2014
Velkoprůměrové kompozitní struktury pro výkonovou laserovou aktivní a adaptivní optiku 5M s.r.o. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE – fakulta strojní, Ústav fyziky plazmatu Akademie ČR
Technologická agentura ČR 2011 – 2014
Technologický systém pro monitorování a řízení polymerací v průmyslové výrobě TECHNOFIBER s.r.o. 5M s.r.o., Západočeská univerzita v Plzni Technologická agentura ČR 2011 – 2014
Kompozitní materiály s nízkým obsahem těkavých složek a radiační odolností pro Astrofyziku a aplikace v kosmu TTS s.ro. Ministerstvo průmyslu a obchodu, program TIP 2011 – 2014
Vybudování výzkumných kapacit společnosti 5M s.r.o. 5M s.r.o. EU, Czech Invest, program OPPI – Potenciál 2011 – 2014
Zavedení technologií pro letecký průmysl v 5M s.r.o. 5M s.r.o. EU, Czech Invest, program OPPI – Inovace 2010 – 2012
Fotoiniciační systémy pro kompozity a jejich aplikace 5M s.r.o. Ministerstvo průmyslu a obchodu, program TIP 2009 – 2012
Implementace ERP v 5M s.r.o. 5M s.r.o. program ICT v podnicích 2009 – 2011
Rekonstrukce výrobních hal v areálu LET Kunovice pro výrobu kompozitů 5M s.r.o. program Nemovitosti 2008 – 2011
Light foams 5M s.r.o. EU – Evropská komise, 7. rámcový program 2008 – 2010
Pultruzní technologie pro dopravní prostředky 5M s.r.o. EU, program OPPI – Inovace 2007 – 2009
Technologie výroby velmi přesných niklových sendvičových panelů pro optické plochy radioteleskopu 5M s.r.o. EU, Czech Invest, program OPPI – Inovace 2007 – 2009
Kompozitní materiály se zvýšenou odolností vůči ohni 5M s.r.o. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program IMPULS IV 2007 – 2009
Zvýšení prodeje do zemí EU 5M s.r.o. EU, Czech Invest, program OPPP – Marketing 2006
Termoplastické kompozitní systémy pro LF Technologii 5M s.r.o. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program TRVALÁ PROSPERITA 2006 – 2009
Nové velmi houževnaté epoxidové systémy pro kompozity a adheziva 5M s.r.o. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav makromolekulární chemie AV v Praze, Reflex s.r.o. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program TANDEM 2006 – 2009
Nová technologie výroby kompozitů 5M s.r.o. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program IMPULS 2004 – 2006
Kompozitové materiály nové generace 5M s.r.o. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program PROGRES 2003 – 2005
Tlustostěnné kompozitní profily 5M s.r.o. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program TECHNOS 1998 – 2000

TENDRY ESA

 

Projekt Hlavní řešitel  Spoluřešitel Podpora Období
Flexible Solar Array Mechanical Subsystem Development and EM for NOVACOM II TAS – THALES ALENIA SPACE France 5M s.r.o.; L. K. Engineering s.r.o.; BD Senzors s.r.o.; Výzkumný a zkušební letecký ústav; Frentech Aerospace s.r.o. ESA 2021 – 2023
Qualification of Manufacturing of the Composite Parts of the Vega C Launcher SSMS Dispenser SAB Aerospace S.r.l. 5M s.r.o. ESA 2020 – 2021
PLATO Service Module Structure Model Panels 5M s.r.o. L. K. Engineering s.r.o. ESA 2019 – 2022
ATHENA: X-IFU  CPD support sandwich panel Frentech Aerospace s.r.o. 5M s.r.o. ESA 2019 – 2021
Pulsating Heat Pipes Argotec S.r.l. 5M s.r.o. ESA 2019 – 2021
Flexible Solar Array Mechanical Subsystem Definition 5M s.r.o. Frentech Aerospace s.r.o.; L.K. Engineering s.r.o.; Výzkumný a zkušební letecký ústav ESA 2019 – 2020
Flexible Solar Array Mechanical Subsystem Definition 5M s.r.o. Frentech Aerospace s.r.o.; L.K. Engineering s.r.o.; Výzkumný a zkušební letecký ústav ESA 2019 – 2021
Space radiation capabilities technologies and platforms for small spacecrafts and CubeSats Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.; Advacam s.r.o.; 5M s.r.o.; Serenum a.s.; TTS s.r.o.; HVM Plasma s.r.o.; BD Senzors s.r.o.; ESA 2018 – 2021
Adhesive bonding of thermoplastic composites II Eire Composites 5M s.r.o. ESA 2018 – 2020
Composite Manufacturing for Space Applications 5M s.r.o. ESA 2018 – 2020
DESIGN AND QUALIFICATION OF A MAG BOOM FOR JUICE MAGNETOMETER EXPERIMENT – Phase 2 Frentech, s.r.o. 5M s.r.o. ESA 2017 – 2019
Critical Review and Assessment On CFRP and Polymeric Material Usage for Crew Compartments and Manned Transport Systems Thales Alenia Space 5M s.r.o. ESA 2017 – 2018
 PCDU Cover Radiation Shielding of the JUICE SSTS AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A.U. 5M s.r.o. ESA 2017 – 2018
 SSMS for the VEGA Launches – Phase B2: Confidence Increase Tests (CIT) and Pre-Development Tests (PDT) SAB Aerospace, Italy 5M s.r.o. ESA 03/2017 – 12/2017
 DESIGN AND QUALIFICATION OF A MAG BOOM FOR JUICE MAGNETOMETER EXPERIMENT – Phase 1 Frentech, s.r.o. 5M s.r.o. ESA 01/2015 – 12/2015
 SSMS for the VEGA Launches – Phase A and B1 activity SAB Aerospace, Italy 5M s.r.o. ESA 2015 – 2017
 Generic adhesive for space application 5M s.r.o. AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A.U. ESA 2014 – 2016
 Czech Industry Incentive Scheme – Qualification of Shielding Applied to Structural Panel for JUICE 5M s.r.o. Thales Alenia Space France; Výzkumný letecký ústav; TTS s.r.o. ESA 2014 – 2016
 Design, Manufacturing and Qualification of Mechanical Elements for EUCLID 5M s.r.o. Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Thales Alenia Space Italia S.p.A. ESA 2014  -2016

 

Adhesive Bonding of Thermoplastic Composites Eire Composites 5M s.r.o. ESA 2013 – 2015
Technology development of flexible tape spring boom for large appendages deployment 5M s.r.o. Thales Alenia Space Italia S.p.A. ESA 2013 – 2016
5M Composite Technology Evaluation Thales Alenia Space Italia S.p.A. 5M s.r.o. ESA 2013 – 2015

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

PROJEKT ROK
Vývoj vysokopevnostního jednokomponentního pastovitého lepidla pro elektrotechniku 2008
Lepidlo pro letecké aplikace s velmi nízkou hustotou 2007 – 2008
Stropní panely pro L410 2007
Vývoj niklových sendvičových panelů pro LMT 2006 – 2008
Vývoj lepidla KFL 131 2006 – 2007
Vývoj přepravního boxu pro nakažené ptačí chřipkou 2006
Vývoj pultruzních profilů pro dopravní prostředky 2006
Vývoj pultruzních profilů pro primární letecké konstrukce 2006
Vývoj uhlíkových výztuh betonových konstrukcí 2006 – 2007
Vývoj materiálů pro LF Technologii pro protetiku 2006
Vývoj pultruzních profilů pro systém protipovodňových zábran 2006
Vývoj a výroba prototypu interiérových prvků letadla M101 2005 – 2006
Výroba semipregů 2005
Vývoj a výroba prototypu nehořlavých pultruzních profilů pro systém skleněného přepažení místností 2005
Vývoj a výroba prototypu uniaxiálního uhlíkového prepregu 2004 – 2005
Pryskyřice pro stereolitografii 2004
Epoxidové licí hmoty 2002 – 2005
Lepidla pro lepení lyží 2002 – 2003