Projekty

DOTOVANÉ VÝZKUMNÉ A ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Projekt Spoluřešitel Podpora Období
Nehořlavé systémy dle EN 45545 pro výrobu kompozitů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně EU, MPO, program OP PIK – APLIKACE 2016 – 2019
IZOKON Technofiber s.r.o., Západočeská univerzita v Plzni EU, MPO, program OP PIK – APLIKACE 2017 – 2019
COMPAIR Denroy

5M, ITA, Airbus, PERA

EU, Evropská komise, 7. rámcový program 2012-2014
Zvýšení tržního podílu v oboru výroby kompozitových materiálů v zemích EU MPO, program OP PIK Marketing 2015 – 2018
5M Composite Technology Evaluation TAS France ESA 2013-2015
Technology development of flexible tape spring boom for large appendages deployment TAS France ESA 2013-2015
Adhesive Bonding of Thermoplastic Composites EireComposites ESA 2013-2015
Fotoiniciační systémy pro kompozity a jejich aplikace Ministerstvo průmyslu a obchodu, program TIP 2009-2012
Velkoprůměrové kompozitní struktury pro výkonovou laserovou aktivní a adaptivní optiku ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE – fakulta strojní, Ústav fyziky plazmatu Akademie ČR
Technologická agentura ČR 2011-2014
Technologický sysém pro monitorování a řízení polymerací v průmyslové výrobě Západočeská univerzita v Plzni, TECHNOFIBER s.r.o. Technologická agentura ČR 2011-2014
Kompozitní materiály s nízkým obsahem těkavých složek a radiační odolností pro Astrofyziku a aplikace v kosmu TTS s.ro. Ministerstvo průmyslu a obchodu, program TIP 2011-2014
INKOM – Integrace kompozitních materiálů do konstrukce malého dopravního letounu Aircraft Industries, a.s., EVEKTOR, spol. s r.o., LA composite s.r.o., Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Ministerstvo průmyslu a obchodu, program TIP 2012-2015
Hybridní nanokompozity Synpo, a.s., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Technologická agentura ČR 2012-2014
Stavebnicový systém mostních konstrukcí z pokročilých kompozitních materiálů Výzkumný a zkušebí letecký ústav, a.s., Západočeská univerzita v Plzni, IKP Consulting Engineers, s.r.o. Technologická agentura ČR 2012-2015
Vybudování výzkumných kapacit společnosti 5M s.r.o. EU, Czech Invest, program OPPI – Potenciál 2011-2014
Zavedení technologií pro letecký průmysl v 5M s.r.o. EU, Czech Invest, program OPPI – Inovace 2010-2012
Implementace ERP v 5M s.r.o. program ICT v podnicích 2009 – 2011
Rekonstrukce výrobních hal v areálu LET Kunovice pro výrobu kompozitů program Nemovitosti 2008 – 2011
Pultruzní technologie pro dopravní prostředky EU, program OPPI – Inovace 2007 – 2009
Light foams EU – Evropská komise, 7. rámcový program 2008 – 2010
Technologie výroby velmi přesných niklových sendvičových panelů pro optické plochy radioteleskopu EU, Czech Invest, program OPPI – Inovace 2007 – 2009
Kompozitní materiály se zvýšenou odolností vůči ohni Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program IMPULS IV 2007 – 2009
Zvýšení prodeje do zemí EU EU, Czech Invest, program OPPP – Marketing 2006
Termoplastické kompozitní systémy pro LF Technologii Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program TRVALÁ PROSPERITA 2006 – 2009
Nové velmi houževnaté epoxidové systémy pro kompozity a adheziva Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ústav makromolekulární chemie AV v Praze, Reflex s.r.o. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program TANDEM 2006 – 2009
Nová technologie výroby kompozitů Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program IMPULS 2004 – 2006
Kompozitové materiály nové generace Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program PROGRES 2003 – 2005
Tlustostěnné kompozitní profily Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, program TECHNOS 1998 – 2000

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

PROJEKT ROK
Vývoj vysokopevnostního jednokomponentního pastovitého lepidla pro elektrotechniku 2008
Lepidlo pro letecké aplikace s velmi nízkou hustotou 2007 – 2008
Stropní panely pro L410 2007
Vývoj niklových sendvičových panelů pro LMT 2006 – 2008
Vývoj lepidla KFL 131 2006 – 2007
Vývoj přepravního boxu pro nakažené ptačí chřipkou 2006
Vývoj pultruzních profilů pro dopravní prostředky 2006
Vývoj pultruzních profilů pro primární letecké konstrukce 2006
Vývoj uhlíkových výztuh betonových konstrukcí 2006 – 2007
Vývoj materiálů pro LF Technologii pro protetiku 2006
Vývoj pultruzních profilů pro systém protipovodňových zábran 2006
Vývoj a výroba prototypu interiérových prvků letadla M101 2005 – 2006
Výroba semipregů 2005
Vývoj a výroba prototypu nehořlavých pultruzních profilů pro systém skleněného přepažení místností 2005
Vývoj a výroba prototypu uniaxiálního uhlíkového prepregu 2004 – 2005
Pryskyřice pro stereolitografii 2004
Epoxidové licí hmoty 2002 – 2005
Lepidla pro lepení lyží 2002 – 2003