Vývojové oddělení

Převážná většina výrobků společnosti 5M s.r.o. pochází z vlastního vývoje. Vývojové oddělení společnosti zahrnuje 9 výzkumných pracovníků, do vývoje firma investuje kolem 8% ročního obratu.

Vývojové oddělení se podílí zejména na vývoji nových typů epoxidových lepidel, laminačních systémů, pultruzních kompozitových profilů a sendvičových lepených konstrukcí (panelů). V neposlední řadě je také 5M s.r.o. držitelem patentu na způsob výroby vrstevnatých laminátových sendvičů, který byl pojmenován LF Technology. Koncept výroby byl vyvinut za podpory MPO v programu IMPULS.

Společnost 5M s.r.o. proto disponuje dobře vybavenými vývojovými laboratořemi, ve kterých pracují zkušení odborníci a technici. Díky tomu se daří úspěšně řešit vývojové projekty pro konkrétního zákazníka (vývoj lepidel pro výrobu lyží, foliových lepidel pro letectví, licích hmot, velmi lehkých sendvičů), tak projektů aplikovaného výzkumu spolufinancovaných z cizích zdrojů, jako jsou projekty Ministerstva průmyslu a obchodu TECHNOS, PROGRES, IMPULS, TANDEM a TRVALÁ PROSPERITA.

Díky aktivnímu přístupu k novým technologiím a snaze udržet se na špici technologických inovací naše firma také spolupracuje s univerzitami a testovacími laboratořemi:

  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Technologická fakulta
  • VUT Brno – Chemická fakulta
  • VUT Brno – Letecký ústav Fakulty strojního inženýrství
  • Technická univerzita v Košicích – Betonářská fakulta
  • Ústav makromolekulární chemie Akademie věd
  • Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd