projekt OP PIK Marketing

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt Zvýšení tržního podílu v oboru výroby kompozitových materiálů v zemích EU. Tento projekt je realizován s podporou prostředků z EU, konkrétně z fondu ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost firmy 5M, s.r.o. na evropských trzích.

 

Název projektu: Zvýšení tržního podílu v oboru výroby kompozitových materiálů v zemích EU
Program: Výzva I.
Doba realizace: 2015 – 2018
Číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0002422
Celkové náklady: 2 520 000 Kč
Přiznaná dotace: 1 260 000 Kč