PROJEKT – ZAVEDENÍ TECHNOLOGIE PUR

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace realizujeme projekt Zavedení technologie polyurethanů. Tento projekt je realizován s podporou prostředků z EU.

Projekt „Zavedení technologie zpracování polyuretanů“ pro výrobu dlouhovláknových kompozitních materiálů je novým inovativním způsobem, jak zkrátit délku výrobního cyklu, aniž je nutno použít technologická zařízení výrazně dražší než v případě konvenčních kompozitů. Výstupem projektu bude uvedení na trh nového typu výrobku, dlouhovláknového kompozitu s polyuretanovou polymerní matricí, který má výjimečnou rázovou houževnatost a přináší tak nové možnosti v použití kompozitů. Realizací projektu tak dojde k inovaci produktu a zároveň i výrobního procesu.

Název projektu: Zavedení technologie polyuretanů do 5M s.r.o..
Program: Inovace – Inovační výzva IV
Doba realizace: 2013-2014
Výzva: IV
Číslo projektu: 4.1 IN04/1740
Celkové náklady: 11 200 000 Kč
Přiznaná dotace: 5 600 000Kč