Vize, strategie a hodnoty

VIZE NAŠÍ SPOLEČNOSTI

  • Chceme být jedním z významných a respektovaných hráčů na globálním trhu v oblasti kompozitů a sendvičů.
  • Naše výrobky jsou svou kvalitou ekologicky příznivé a recyklovatelné.
  • Bezpečnost a unikátnost našich výrobků jsou nutnou přidanou hodnotou.
  • Spokojený a dlouhodobý zákazník, který nám důvěřuje, je největší odměnou za naši práci.

Vize a strategie společnosti