Silosyst

Naše firma vyvinula výjimečný systém pro dodatečné zesilování konstrukcí, který se prodává pod obchodním názvem LETOXIT SILOSYST. Tento systém se skládá z uhlíkové lamely impregnované epoxidovou pryskyřicí a dvousložkového tixotropního lepidla Letoxit LH 145 vytvrzující při pokojové teplotě.

Hlavním oborem použití je stavebnictví, kde je díky vynikajícím mechanickým vlastnostem uhlíkového vlákna možné s těmito laminátovými pásy zpevňovat betonové nebo jiné stavební konstrukce, zvyšovat únosnost stavebních konstrukcí (např. zvýšení nosnosti podlahy z důvodu instalace nových výrobních strojů) nebo renovovat starší betonové objekty jako např. mosty. Systém SILOSYST je vhodný také pro renovace památkově chráněných objektů nebo sakrálních staveb, kde lze výztuhy velice dobře maskovat a nenarušovat tak původní styl stavby.

Systém se kromě betonových konstrukcí používá pro dodatečné zesilování ocelových a dřevěných konstrukcí při zvýšeném zatížení, při poškození konstrukcí a ke zlepšení vlastností současné konstrukce.

Neméně důležitým oborem uplatnění je letectví, kdy vynikající mechanické vlastnosti LETOXIT SILOSYST pomáhají vyztužit křídla (hlavní nosník) nebo primární konstrukci letadla. Pro letectví má LETOXIT SILOSYST menší úpravy v porovnání s aplikací ve stavebnictví, kdy je strhávací tkanina na obou stranách uhlíkové pásku, po odtržení stráhávací krycí tkaniny je povrch připraven k lepení bez dalších náročných povrchových úprav a pro pevnostní lepení je vhodné použít v kombinaci s lepidly LETOXIT PL 60 nebo PL 80.

VÝHODY

  • minimální zásah do původní stavební konstrukce
  • chemická odolnost
  • odolnost vůči korozi
  • vysoká pevnost v tahu
  • neruší signály (PC sítě, mobilní sítě)
  • nízká váha
  • tepelný izolant
  • snadná manipulace

UPLATNĚNÍ

  • letecký průmysl (výztuhy křídel a konstrukce)
  • stavebnictví (vyztužování konstrukcí)
Vlastnosti
Pevnost v tahu 2600 MPa
Modul pružnosti 170 GPa
Hustota 1600 kg/m3
Protažení při přetržení 1,1 – 1,2 %
Barva černá
Obsah uhlíkových vláken 70%
Rozměry uhlíkového pásku 15 x 1,4 mm
30 x 1,4 mm
50 x 1,4 mm
100 x 1,4 mm
100 x 1,2 mm
110 x 1,7 mm
120 x 1,4 mm

 

Máte zájem o tento produkt?

Neváhejte kontaktovat naše zástupce a společně najdeme řešení právě pro vaši potřebu.

Mám zájem
Poptávkový formulář

Section

Section

Sending