Vybavení laboratoře

Naše laboratoř zahrnuje celkem 5 místností vybavených potřebnými přístoji. Vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům na kvalitu a přesnost patří investice do vybavení laboratoře mezi naše priority. V současné době můžete v našich laboratořích nalézt:

 • DSC – Diferenční skenovací kalorimetrie
 • FTIR – Infračervený spektometr
 • zkušební stroje – měření mechanických vlastností (pevnost v tahu, tlaku a ohybu), lámací lavice
 • ultrazvuková lázeň
 • viskozimetry
 • dielektrická analýza
 • vakuové sušárny
 • hydraulický lis
 • smyková hlava
 • pultruzní linka
 • muflová pec
 • centrifuga a třepačka
 • DMA – Dynamická mechanická analýza
 • NMR – Nukleární magnetické rezonance
 • mikroskop
 • dilatometr
 • analytické váhy
 • testovací klimakomora k trhacímu zařízení

 

Mimo toto laboratorní vybavení naše společnost disponuje také strojem na 3D měření.