Projekt rozšíření výzkumného centra

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt Rozšíření výzkumného centra 5M o vývojové kapacity pro vesmírné aplikace. Tento projekt je realizován s podporou prostředků z EU, konkrétně z fondu ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Jedná se o projekt rozšíření stávajícího centra ve vlastních prostorách podniku o kapacity pro výzkum a vývoj produktů pro Space aplikace, kde společnost 5M působí, ale s postupným rozvojem těchto Space aktivit je nezbytné vybudovat dostatečné zázemí, neboť dochází k realizaci rozsáhlejších a komplexnějších projektů, jako je např. začínající vývoj Mechanického subsystému pro flexibilní solární panely. Díky tomu dojde k výraznému posunu žadatele na vyšší úroveň technologické vyspělosti.

Název projektu: Rozšíření výzkumného centra 5M o vývojové kapacity pro vesmírné aplikace
Program: POTENCIÁL
Doba realizace: 2020-2023
Výzva: VII
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023916
Celkové náklady: 23 868 442 Kč
Přiznaná dotace:
Přehled zkoušek: Přehled zkoušek