PROJEKT OPPIK – NEHORKO

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt Zavedení výroby velkých nehořlavých kompozitových dílů – NEHORKO. Tento projekt je realizován s podporou prostředků z EU, konkrétně z fondu ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Náplní projektu je zavedení výroby velkých kompozitových dílů pro kolejová vozidla do fy 5M, které splňují požadavky na stupeň odolnosti vůči ohni R1 HL2 dle normy EN 45545. Projekt bude realizován v jedné etapě, ve které budou realizovány nejméně 2 nové inovované produkty – velké kompozitové díly pro kolejová vozidla a 2 inovované procesy pro výrobu.

Název projektu: Zavedení výroby velkých nehořlavých kompozitových dílů – NEHORKO
Program: INOVACE Výzva III.
Doba realizace: 2017-2018
Výzva: III
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009823
Celkové náklady: 8 747 434 Kč
Přiznaná dotace: 3 061 601,9 Kč