ANAEROBNÍ LEPIDLA

VŠESTRANNÁ ANAEROBNÍ LEPIDLA DÁLE DĚLÍME NA ZAJIŠŤOVAČE ŠROUBŮ,
PLOŠNÁ TĚSNĚNÍ, TMELY A UPEVŇOVAČE SPOJŮ. POUŽÍVAJÍ SE K TĚSNĚNÍ
ZÁVITOVÝCH SPOJŮ, PŘÍRUB, TUHÝCH KOVOVÝCH DÍLŮ A ZABRAŇUJÍ KOROZI.

  AKRYLÁTOVÁ NO-MIX LEPIDLA
  METAKRYLÁTOVÁ LEPIDLA
  EPOXIDOVÁ LEPIDLA
  RTV SILIKONY
  MS – POLYMERY
  ANAEROBNÍ LEPIDLA
  KYANOAKRYLÁTOVÁ LEPIDLA

Zajišťovače šroubů

Zajišťovače šroubů jsou určeny pro zajišťování a těsnění závitových spojů. Nízko pevnostní a středně pevnostní lepidla umožňují demontáž za použití běžného ručního nářadí, vysokopevnostní lepidlo jsou určeny trvalému zajištění. Produkty se nanášejí v kapalném stavu a vytvrzují bez přístupu vzduchu ve spáře, kterou zcela vyplňují. Zabraňují tak uvolnění a prosakování spoje, které způsobují rázy a vibrace.

Anaerobní plošná těsnění

Jsou určená pro těsnění přírub a tuhých kovových dílu. Těsnění vyplňuje všechny nerovnosti a opakované dotahování není potřebné. Vytvrzují rychle bez přístupu vzduchu ve spáře mezi dvěma kovovými povrchy. Vhodné pro ruční dávkování.

Anaerobní těsnění a tmely

Anaerobní těsnění a tmely pro trubkové závity jsou dodávány v širokém rozsahu viskozity a pevnosti pro jemné i hrubé závity. Zabraňují korozi a zadírání ocelových součástek.Produkty vytvrzují ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy bez přístupu vzduchu a zabraňují uvolnění či prosakování spojů. Vytvrzené spoje jsou odolné vůči vibracím, většině průmyslových plynů a kapalin.

Anaerobní upevňovače spojů

Jsou určeny zejména pro spojování lícovaných válcových součástí. Vzhledem ke schopnosti vyplňovat spáry snižují nároky na jakost obrobení dosedacích ploch. Produkty vytvrzují bez přístupu vzduchu ve spáře mezi lepenými kovovými povrchy a zabraňují prosakování či uvolnění spoje vlivem vibrací a rázu. Výhoda balení v typu harmoniky umožňuje lepší držení a manipulaci s lahvičkou při lepení.

POUŽITELNOST LEPIDEL

PŘÍSLUŠENSTVÍ              

KATALOG LEPIDEL ERGO®

Máte zájem o tento produkt?

Neváhejte kontaktovat naše zástupce a společně najdeme řešení právě pro vaši potřebu.

Mám zájem
Poptávkový formulář

Section

Section

Sending