PROJEKT OPPI – PULTRUZNÍ LINKA

V rámci Operačního programu podnikání a inovace realizujeme  výstavbu nové výrobní linky na výrobu pultruzních kompozitových profilů. Tento projekt je realizován s podporou prostředků z EU, konkrétně z fondu ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj. Z fondu ERDF je financován Operační program Podnikání a inovace.

Náplní projektu je vybudování nové výrobní linky včetně veškerého nutného technologického příslušenství. Díky nové výrobní kapacitě, lepší efektivitě  při zpracování vstupních surovin a usnadnění pracovních procesů pro zaměstnance firmy představuje investice do nové linky  významné zvýšení konkurenceschopnosti naší firmy. Celý projekt je rozdělen na dvě etapy.

Název projektu: Pultrozní technologie pro dopravní prostředky
Program: Inovace
Doba realizace: I. etapa: 1. 8. 2007 – 29. 2. 2008
II. etapa: 1. 2. 2008 – 30. 4. 2009
Výzva: I
Číslo projektu: 4.1 IN01/037
Celkové náklady: 4 470 000,- Kč
Přiznaná dotace: 2 110 000,- Kč
Předmět projektu: novostavby

  • připojení rekuperační jednotky
  • drážka kladkostroje

hardware a sítě

  • snímání procesů na lince 1

ostatní stroje a zařízení

  • rekuperační jednotka
  • kladkostroj
  • kompresor
  • tažný stroj KS 80A
  • vytápění forem na lince 1
  • rám pro uložení forem na lince 1
  • mikrovlnné vytvrzování