PROJEKT OPPI – IMPLEMENTACE ERP

V rámci Operačního programu podnikání a inovace realizujeme  implementaci informačního systému ve společnosti. Tento projekt je realizován s podporou prostředků z EU, konkrétně z fondu ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj. Z fondu ERDF je financován Operační program Podnikání a inovace.

Náplní projektu je implementace moderního ERP sytému, kterou bude sjednocena řada odděleně provozovaných agend na SW Money S3 (účetní SW), Target pro mzdové účetnictví a personalistiku, docházkový systém Cominfo, systém ISIS pro zprávu TPV a CRM InTouch. Doplněno bude elektronické sledování, řízení a plánování výroby. Zavedením ERP systému dojde ke zprůhlednění firemních procesů a ke zefektivnění managementu společnosti. Celý projekt je rozdělen na dvě etapy.

Název projektu: Implementace ERP v 5M s.r.o.
Program: ICT v podnicích
Doba realizace: I. etapa: 1. 5. 2009 – 30. 4. 2010
II. etapa: 1. 1. 2010 – 31. 11. 2011
Výzva: II
Číslo projektu: 2.2ITP02/195
Celkové náklady: 2 740 000 Kč
Přiznaná dotace: 1 370 000 Kč
Předmět projektu: Implementace ERP systému
HW pro provoz ERP systému
HW pro sledování výrobních procesů