PROJEKT OPPI – ELEKTROFORMOVÁNÍ

V rámci Operačního programu podnikání a inovace realizujeme  výstavbu nové výrobní technologie – elektroformování. Tento projekt je realizován s podporou prostředků z EU, konkrétně z fondu ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj. Z fondu ERDF je financován Operační program Podnikání a inovace.

Náplní projektu je vybudování nové výrobní linky pro elektroformování včetně veškerého nutného technologického příslušenství. Díky nové výrobní kapacitě a nové technologii budeme schopni vyrábět přesné odlitky (formy) procesem zvaným galvanoplastika.

Cílem projektu je zavést technologii výroby velmi přesných sendvičových panelů a navazuje tak na interní výzkumný projekt řešený v letech 2006 – 2007, který byl ukončen schváleným prototypem vyrobeným v poloprovozních podmínkách. Při výrobě sendvičového panelu je dosaženo průměrné odchylky od parabolického tvaru maximálně 15 µm, což je parametr, který dosud nebyl v ČR dosažen a pohybuje se na hranici technologických možností dostupných ve světě.

Název projektu: Technologie výroby velmi přesných niklových sendvičových panelů pro optické plochy ratioteleskopu
Program: Inovace
Doba realizace: 1. 11. 2007 – 30. 4. 2009
Výzva: I
Číslo projektu: 4.1 IN01/132
Celkové náklady: 20 950 000,- Kč
Přiznaná dotace: 10 450 000- Kč
Předmět projektu:  5 van včetně technologického příslušenství
metrologické pracoviště