Projekt OPPIK

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt Nehořlavé systémy dle EN 45545 pro výrobu kompozitů. Tento projekt je realizován s podporou prostředků z EU, konkrétně z fondu ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Cílem projektu je vyvinout kompozitní materiál na bázi reaktoplastů, který by vyhověl normě EN 45545 a dosahoval stupně odolnosti R1 HL3 pro použití v kolejových dopravních prostředcích.

 

Název projektu: Nehořlavé systémy dle EN 45 545 pro výrobu kompozitů
Program: Aplikace Výzva I.
Doba realizace: 2016 – 2019
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004549
Celkové náklady: 14 116 000 Kč
Přiznaná dotace: 8 610 650 Kč