Informace pro obchodní partnery

Vážení obchodní přátelé a kolegové,
současná situace díky hrozbě pandemií koronaviru COVID-19 nás nutí přijímat interní opatření a tím zajistit kontinuitu výroby a expedice z naší společnosti 5M s.r.o.
Tímto prohlašujeme, že naše společnost 5M s.r.o. bude v maximální možné míře zajišťovat výrobu v našich provozovnách a tím plnit veškeré termíny objednávek našich zákazníků. V současné době neplánujeme žádné výrobní pozastávky nebo omezení. V případě nutnosti omezení výroby a dodávek vás, jako naše zákazníky, budeme neprodleně informovat a individuálně domlouvat následné kroky.
Pevně věříme, že současná situace s hrozící pandemií Coronaviru COVID-19 nebude mít zásadní vliv na naši společnou budoucí spolupráci.

_________________________________________________________________

Dear business partners,customers and colleagues,
Present situation concerning Corovavirus pandemic COVID-19 thread constreins us to take internal actions to keep production continuity of 5M company.
We hereby declare that 5M company will secure running production in maximal possible scope in all workshops to fulfill your orders.We do not plan any production stops and neither production limitation. 5M will keep you informed in case of any difficulties or stop necessity immediately when ocure on individual basis.
We believe firmly that todays situation with impending Corona pandemic will not have any core impact on our future mutual cooperation.

 

Kunovice 18.3.2020

 

Arnošt Uhlíř                                                 Petr Štefaník
Executive Board                                         CEO