Vize, strategie a mise

VIZE NAŠÍ SPOLEČNOSTI

 • Chceme být jedním z významných a respektovaných hráčů na globálním trhu v oblasti kompozitů a sendvičů.í
 • Naše výrobky jsou svou kvalitou ekologicky příznivé a recyklovatelné.
 • Bezpečnost a unikátnost našich výrobků jsou nutnou přidanou hodnotou.
 • Spokojený a dlouhodobý zákazník, který nám důvěřuje, je největší odměnou za naši práci.

 

 STRATEGIE A MISE NAŠÍ SPOLEČNOSTI

 • Pomocí inovací vycházejících z vlastního vývoje nabídnout zákazníkům výrobky a řešení, které plně uspokojí jejich požadavky a očekávání.
 • Pomocí růstu automatizace výrobních procesů, produktivity, zlepšování efektivity a výkonnosti společnosti, zajistit trvalý růst hodnoty společnosti.
 • Pomocí LEAN aktivit (štíhlá výroba) zajistit efektivní využití všech prostor společnosti, zamezit jakýmkoliv druhům plýtvání.
 • Pomocí řízeného rozvoje a vzdělávání pracovníků, efektivního a spravedlivého systému odměňování, zajistit dostatek kvalifikovaného a loajálního personálu.
 • Disciplinovanou, uvědomělou a hospodárnou prací všech našich pracovníků dostát všech našich závazků a tím naplnit všechny základní hodnoty naší firmy.
 • Nabízet naše výrobky a nápady jako unikátní, komplexní, sofistikované prostorové technologické celky.
 • Za pomocí vlastního vývoje jít napřed s řešením i těm nejnáročnějším zákazníkům.
 • Rozvíjet uplatnění v oblasti výroby veřejných dopravních prostředků a taky nalézt uplatnění pro naše výrobky v kosmickém průmyslu.
 • Udržet a prohlubovat spolupráci s našimi významnými zákazníky a pomáhat jim nalézt optimální řešení pro jejich projekty.